KOMFORT, PROJEKT, STYL

KOMFORT, PROJEKT, STYL

KOMFORT, PROJEKT, STYL

KOMFORT, PROJEKT, STYL

REGULAMIN

 

 WARUNKI GWARANCJI I UŻYTKOWANIA MEBLI NA WYMIAR

Wykonawca ( Gwarant): F.H.P.U. WEKTOR STYL, ul. Modrzewiowa 1F, 38-100 Strzyżów

§1

1.Wykonawca (Gwarant) udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby z wyłączeniem sprzętu AGD, tj. 24 miesiące od daty wydania towarów (zestawu mebli) Zamawiającemu. Data zakończenia montażu traktowana jest jako dzień wydania towaru.

§2

Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej.

§3

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych mebli leżących po stronie Zamawiającego wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, bądź w przypadku użytkowania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§4

Wykonawca zapewnia, że meble nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem.

§5

Wykonawca nie uznaje za wadę odstępstw kolorystycznych płyt melaminowanych i frontów, które są wynikiem procesu technologicznego.

§6

W przypadku gdy Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Wykonawcy.

§7

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Wykonawca już nie posiada w swojej ofercie (np. blat) Zamawiający ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana wymienna część. Brak wyboru w terminie jednego miesiąca od daty przedstawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji.

§8

W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu nowy okres gwarancyjny (2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia dokonania wymiany.

§9

Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży mebli będą rozstrzygane przez sąd.

§10

Sprzedawane meble nie są przeznaczone do celów zarobkowych a wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania mebli nie zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

§11

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI BLATÓW KUCHENNYCH

 

     Decydując się na zakup blatu kuchennego z  powierzchnią roboczą z  laminatu wysokociśnieniowego HPL otrzymaliście Państwo wysokowartościowy produkt łączący w sobie trwałość i  odporność na działanie różnych czynników zewnętrznych, nowoczesną technologię, która spełni Państwa oczekiwania i wymagania oraz bogate wzornictwo i estetykę wykonania.

     Powierzchnia wykonana z laminatu HPL jest bardzo twarda i odporna, nie wymaga szczególnej konserwacji, jednak wszelkie zabrudzenia oraz rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usunięte, gdyż ich pozostawienie i  późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni blatu. Do utrzymania powierzchni blatu w czystości wystarczy miękka chłonna ściereczka bądź gąbka, zwilżona wodą z  dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w  ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.

     Aby jak najdłużej powierzchnia blatu cieszyła Państwa swoim nienagannym wyglądem prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

  • Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu roboczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem.
  • Nie stawiamy na powierzchni blatów gorących naczyń, garnków czy patelni ściągniętych bezpośrednio z palnika gazowego lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku i uszkadzać powierzchnię blatu. Zalecamy zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długo działającym gorącem.
  • Nie przesuwajmy po powierzchni ciężkich naczyń metalowych i ceramicznych z szorstkim dnem, które mogą powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zmatowienia (dotyczy szczególnie blatów w połysku).
  • Blat roboczy nie powinien być wykorzystywany jako powierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady obniżające walory estetyczne blatu i jego trwałość. Każda mechaniczna ingerencja w  strukturę blatu, która powoduje naruszenie lub uszkodzenie struktury laminatu, w kontakcie z wodą lub wilgocią może powodować trwałe uszkodzenie blatu. Elementy blatu zabezpieczone silikonem (elementy łączenia blatów, frezowanie pod zlewozmywak i płytę), w trakcie późniejszego użytkowania powinny być chronione przed wodą i wilgocią.

Zalecamy zawsze używanie desek do krojenia.

  • Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. Zalecamy, aby w  żadnym z  przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych.
  • Chrońmy blat przed parą wodną wydobywającą się ze zmywarki, ekspresu do kawy, czajnika itp. Powyższe czynniki mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. Należy unikać otwieranie zmywarek tuż po zakończeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.
  • Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stopek z  miękkimi podkładami przed uruchomieniem sprzętu AGD typu miksery, krajalnica, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.
  • Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne ich punktowe obciążanie np. uderzenie może powodować mechaniczne pęknięcie laminatu.

Nie stosowanie się do powyższej instrukcji użytkowania, konserwacji i pielęgnacji blatów kuchennych może skutkować nie uznaniem reklamacji.